Algemene voorwaarden


RESERVERINGSVOORWAARDEN  BSAB ESBB

1. Betaling van uw reservering. De reservering is pas definitief, als 30% van het bedrag van de logies + het totaal van de extras betaald is. Dit bedrag dient binnen 7 dagen na de reserveringsdatum in het bezit van Grupo Renty-Vanhoutte te zijn. Het restant bedrag dient niet later dan 28 dagen voor het begin van de huurperiode in het bezit van Grupo Renty-Vanhoutte te zijn. Van iedere betaling ontvangt u een bevestiging per email.
Indien een reservering binnen 28 dagen voor aankomstdatum wordt gedaan, dient het volledige huurbedrag in één keer worden betaald.
Er zijn 2 manieren van betalen:
a) Overboeking per bank: De te betalen bedragen kunt u overmaken op rekeningnummer IBAN: ES76 0081 0615 7600 0232 6539 (BIC/SWIFT code: BSAB ESBB) bij Banco Sabadell in Denia  ten name van Grupo Renty-Vanhoutte.
b) Met creditcard. Ga hiervoor naar onze website www.holiday-estate.com en selecteer "Online betaling".  
Bij beide manieren van betalen verzoeken wij u in de omschrijving uw reserveringsnummer te vermelden.
Indien wij uw betaling(en) niet tijdig ontvangen, behoudt Grupo Renty-Vanhoutte zich het recht voor om de huurovereenkomst te annuleren. In dit geval worden reeds betaalde gelden niet gerestitueerd.  
De borgsom dient te worden betaald bij reservering via bank of creditcard met vermelding borg/reserveringsnummer                                                                             
2. Schade. Bij eventuele schade, vermissing en/of grove nalatigheid van de huurder aan het gehuurde, zal de totale schade, bij de huurder in rekening worden gebracht en, indien mogelijk, met de borgsom worden verrekend.
3. Annulering. In het geval dat de huurder annuleert, vervalt de gedane aanbetaling aan Grupo Renty - Vanhoutte. Bij annulering binnen de termijn van 28 dagen voor het begin van de huurperiode blijft de totale huurprijs verschuldigd aan Grupo Renty-Vanhoutte.
4. Kosten van verbruik gas, water en elektra. De kosten van het verbruik van gas, water en elektra zijn in de huurprijs inbegrepen. 
5. Bestemming van het gehuurde. Het gehuurde is uitsluitend bestemd om als woonruimte te worden gebruikt.         
6. Verplichtingen van de huurder. De huurder zal het gehuurde als een goed huurder gebruiken. Hij zal het gehuurde gedurende de huurperiode met niet meer dan X personen bewonen. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. De huurder zal de voorschriften en instructies van de verhuurder in acht nemen ten aanzien van het gebruik van de in het gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen. De huurder dient er zorg voor te dragen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt, door hemzelf, huisgenoten of derden, die zich met zijn goedvinden in het gehuurde bevinden. Na 24.00 uur is het verboden om hard geluid te produceren.
De huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde in het bijzonder als gevolg van brand, storm, wateroverlast en dergelijke. Huurder dient alle ontstane of dreigende schade aan het gehuurde terstond aan Grupo Renty – Vanhoutte te melden. Het is de huurder verboden om gevaarlijke stoffen in het gehuurde op te slaan. Kleine huishoudelijke schade, bijvoorbeeld gebroken glaswerk, servies etc. wordt door Grupo Renty-Vanhoutte verrekend met de borgsom.
7. Stroom-, wateruitval en bouwwerkzaamheden. Grupo Renty-Vanhoutte kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor  stroom- en/of wateruitval en/of geluidsoverlast van bouwwerkzaamheden in de omgeving, omdat het hier zaken betreft die door derden worden veroorzaakt (bijv. door water- en/of electriciteits- en/of bouwbedrijven).
8. Televisie. Als in de omschrijving van een verhuurobject sateliet- of kabeltelevisie vermeld staat is dit nooit een garantie dat u kanalen in uw eigen taal kunt ontvangen.
9. Huisdieren. Huisdieren zijn alleen toegestaan indien dit bij de reservering is overeengekomen.
10. Aankomst- en vertrektijd. Het gehuurde wordt aan de huurder op de begindatum om 16.00 uur ter beschikking gesteld U ontvangt de code van de keybox van uw villa /appartement of de keyholder zal ter plaatse zijn op het uur van uw aankomst. Wij zijn steeds telefonisch bereikbaar (+34) 603560380
Het gehuurde dient op de einddatum om 10.00 uur weer ter beschikking te zijn van Grupo Renty-Vanhoutte. Gelieve de sleutels bij uw vertrek terug in de Keybox te deponeren of na telefonische afspraak (+34) 603560380 te overhandigen aan onze medewerker ter plaatse.

11. Eindcontrole en terugbetaling borgsom. Op de vertrekdatum of 1 dag ervoor wordt er door een medewerk(st)er van Grupo Renty-Vanhoutte een eindcontrole van de door u gehuurde accomodatie gedaan. Indien er geen schade is aangericht, restitueert Grupo Renty-Vanhoutte de borgsom via overschrijving.
12. Aansprakelijkheid van de verhuurder en de eigenaar.  Grupo Renty-Vanhoutte en/of de eigenaar zijn in geen geval aansprakelijk voor letsel van de huurder en zijn medegebruikers en/of schade aan de eigendommen en/of bezittingen van de huurder en zijn medegebruikers.